Овог : Баатархүү

Нэр : Сансар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.