Овог : Хүрэл

Нэр : Норовсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.