• Компанийн засаглал
Компанид тавигдах шаардлага Хувьцаат компанийн засаглал
Тавантолгой хөдлөх үү, засаг хөдлөх үү? Хувьцаат компанийн засаглал
Сайн засаглалтай болох шаардлага 1 Хувьцаат компанийн засаглал
“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” ХК, “ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ Хувьцаат компанийн засаглал “Евразиа капитал холдинг” ХК ХЭХ-аар хувьцааны төвлөрлийг сааруулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэг бүр нь 100
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг үнэлэх тухай уулзалт боллоо Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани үйл ажиллагаандаа засаглалын зарчмыг хэвшүүлэн өөрийн засаглалын түвшинг үнэлэн түүний хэрэгжилтэд “Монголын хөрөнгийн бирж
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл Хувьцаат компанийн засаглал Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг танилцуулж байна.
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД Хувьцаат компанийн засаглал 2015 оны I улирлын байдлаар Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 237 хувьцаат компаниас 18 хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит боло
НИЙТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулахдаа Компанийн тухай хууль болон Хорооны 2012 оны 34 дүгээр тогтоолоор батл
Монголын хувьцаат компаниудын засаглалын сайжруулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх нь Хувьцаат компанийн засаглал "Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль"-ийн Бизнесийн удирдлагын мастерын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Гүйцэтгэсэн-Магистрант Г.Бямбасүрэн
Монгол улсын компанийн засаглалын хөгжил Хувьцаат компанийн засаглал Компанийн сайн засаглалын зарчмыг практикт хэвшүүлэх нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн үндэс болсон компаниудыг хөгжүүлэх, тэдний санхүү эд
Засаглалын тухай Хувьцаат компанийн засаглал “Засаглал” хэмээх ойлголтын хамрах хүрээ янз бүр, утга олон бөгөөд улс орныг засаглах, өрх гэрийг засах, өөрийн биеийг засахын аль алиныг нь
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Г. Юмханд -ийн

Б. Болормаа -ийн

Х. Буянтогтох -ийн

С. Өлзийхишиг -ийн

Б. Оюунболор -ийн

А. Туяабаатар -ийн

Т. Гантулга -ийн

Л. Энхжаргал -ийн

Ч. Буян-Өлзий -ийн

Л. Нямгэрэл -ийн