• Компанийн засаглал
“Эрдэнэс-Тавантолгой” компанийг хаалттай хувьцаат компаниар бүртгэлээ Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани болон үнэт цаасыг бүртгэсэнтэй холбогдуулан Хороо хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагаас мөрдүүлж буй дүрэм журам, ту
Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа Хувьцаат компанийн засаглал Эргэн төлөх төлбөрөөс гадна төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан нь зээлийн нийт эрэлт хэрэгцээг багасгахад дэмжлэг болж байна.
Компанид тавигдах шаардлага Хувьцаат компанийн засаглал
Тавантолгой хөдлөх үү, засаг хөдлөх үү? Хувьцаат компанийн засаглал
Сайн засаглалтай болох шаардлага 1 Хувьцаат компанийн засаглал
“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” ХК, “ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ Хувьцаат компанийн засаглал “Евразиа капитал холдинг” ХК ХЭХ-аар хувьцааны төвлөрлийг сааруулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэг бүр нь 100
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг үнэлэх тухай уулзалт боллоо Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани үйл ажиллагаандаа засаглалын зарчмыг хэвшүүлэн өөрийн засаглалын түвшинг үнэлэн түүний хэрэгжилтэд “Монголын хөрөнгийн бирж
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл Хувьцаат компанийн засаглал Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг танилцуулж байна.
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД Хувьцаат компанийн засаглал 2015 оны I улирлын байдлаар Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 237 хувьцаат компаниас 18 хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит боло
НИЙТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулахдаа Компанийн тухай хууль болон Хорооны 2012 оны 34 дүгээр тогтоолоор батл
Монголын хувьцаат компаниудын засаглалын сайжруулахад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх нь Хувьцаат компанийн засаглал "Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль"-ийн Бизнесийн удирдлагын мастерын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Гүйцэтгэсэн-Магистрант Г.Бямбасүрэн
Монгол улсын компанийн засаглалын хөгжил Хувьцаат компанийн засаглал Компанийн сайн засаглалын зарчмыг практикт хэвшүүлэх нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн үндэс болсон компаниудыг хөгжүүлэх, тэдний санхүү эд
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ариунтуяа -ийн

Б. Оюунбат -ийн

Х. Батжаргал -ийн

И. Уранбаяр -ийн

Ч. Уугантуяа -ийн

П. Очирбат -ийн

М. Баярцэцэг -ийн

П. Урангоо -ийн

Д. Зоригт -ийн

Б. Март -ийн