ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД

Эх сурвалж : http://www.mse.mn/

Нийтлэгдсэн : 2015.04.10

2015 оны I улирлын байдлаар Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 237 хувьцаат компаниас 18 хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулсанаас 10 хувьцаат компани хурлын шийдвэрээ

Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд байршуулаад байна.
 
Хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэртэй энд дарж танилцана уу.
 
Маркетинг Олон нийттэй харилцах алба
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Ангар -ийн

Д. Дуулал -ийн

Э. ванчинхүү -ийн

О. Өлзийхутаг -ийн

Ч. Соронзонболд -ийн

Ц. Ганзориг -ийн

Ц. Гэрэлтуяа -ийн

А. Дэжидмаа -ийн

Г. Мөнхцэцэг -ийн

Б. Оюунтөгс -ийн