• Хай Би Ойл ХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Лхагвадорж Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

М. Батсүрэн Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

К. Беннетт Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Даянбилгүүн Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ө. Хүдрээ Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Пүрэвбатаар Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Эрдэмбилэг Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Х. Батхишиг Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Кок Хенг Хай Би Ойл ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Энхцэцэг Хай Би Ойл ХК-ийн Нарийн бичиг