Овог : Баярсайхан

Нэр : Пүрэвбатаар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.