• Хай Би Ойл ХК
  • Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан
Гүйцэтгэх удирдлага
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Өлзийсайхан Хүдрээ Гүйцэтгэх захирал хамрагдсан
Эрх бүхий албан тушаалтан
Овог нэр Албан тушаал Компаний засаглалын сургалтанд
Баярсайхан Пүрэвбатаар Санхүү эрхэлсэн захирал хамрагдсан
С Отгонбаяр Ерөнхий нягтлан бодогч хамрагдсан
Дагважамц Тогосбаатар Ерөнхий менежер хамрагдаагүй