Овог : Өлзийсайхан

Нэр : Хүдрээ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.