Овог : С

Нэр : Кок Хенг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.