Овог : Бүрэнмэнд

Нэр : Лхагвадорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.