• Компанийн засаглал
Оюутолгойн ТЭЗҮ-д хийсэн шинжээчдийн дүгнэлтийг танилцуулна Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Уул уурхайн яамны дэргэд байгуулагдсан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл Оюутолгой ТЭЗҮ-д үнэлэлт, дүгнэлт өгөхөөр ажиллаж байгаа юм.
АХБ 18 зээлийн төсөл Монголд хэрэгжүүлж байна Банкний засаглал Азийн хөгжлийн банк Монгол Улсад зээлийн 18 төсөл, буцалтгүй тусламжийн 9 төсөл, техникийн туслалцааны 30 төсөл хэрэгжүүлдэг байна.
Б.Бямбасайхан: Өөрчлөлт хийх гэж л би энэ албан тушаалд томилогдсон Төрийн өмчит ХК-ийн засаглал Б.Бямбасайхан:Хөрөнгө оруулалт татах, хөгжүүлэх замыг илүү нээлттэй, тодорхой болгохоор ажиллаж байна. Түүнээс биш, компанийн Төлөөлөн удирд
ХХБ 500 сая ам.долларын бонд худалджээ Банкний засаглал Худалдаа хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын таван жилийн хугацаатай бонд худалджээ.
“ЕВРАЗИА КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” ХК, “ДИЖИТАЛ КАТАЛИСТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ Хувьцаат компанийн засаглал “Евразиа капитал холдинг” ХК ХЭХ-аар хувьцааны төвлөрлийг сааруулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэг бүр нь 100
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг үнэлэх тухай уулзалт боллоо Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани үйл ажиллагаандаа засаглалын зарчмыг хэвшүүлэн өөрийн засаглалын түвшинг үнэлэн түүний хэрэгжилтэд “Монголын хөрөнгийн бирж
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл Хувьцаат компанийн засаглал Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг танилцуулж байна.
ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГДЧИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД Хувьцаат компанийн засаглал 2015 оны I улирлын байдлаар Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 237 хувьцаат компаниас 18 хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит боло
Даатгалын компаниудын “Автотээврийн хэрэгслийн даатгал”-ын гэрээгээр даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй байх нөхцөлийг танилцуулж байна Даатгалын засаглал Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Даатгалын тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо нь
НИЙТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД Хувьцаат компанийн засаглал Хувьцаат компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулахдаа Компанийн тухай хууль болон Хорооны 2012 оны 34 дүгээр тогтоолоор батл
Аудитын компанийн бүтэц ба бодлого Аудитын компанийн засаглал Компани тухайн тайлангийн хугцаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тоо, хэлцэл хийсэн этгээд, хэлцлийн үнийн талаарх мэдээллийг жилийн т
Аудитын компанийн санхүүгийн тайлагнал ба ил тод байдал Аудитын компанийн засаглал Компанийн үйл ажиллагаа тэр тусмаа санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь үнэн зөв ТУЗ-д мэдээлж б
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Соронзонболд -ийн

Б. Ангар -ийн

Д. Дуулал -ийн

Э. ванчинхүү -ийн

О. Өлзийхутаг -ийн

Ц. Ганзориг -ийн

Ц. Гэрэлтуяа -ийн

Г. Дөлгөөн -ийн

С. Сонинбилэг -ийн

А. Дэжидмаа -ийн