• Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал О.Орхонтой ярилцлаа.
Худалдаа хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын таван жилийн хугацаатай бонд худалджээ.
Бусад үйл явдлын мэдээ
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Н. Энхбат Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн Ерөнхий аудитын хэлтсийн аудитор

Н. Хулан Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн Тусгай аудитын хэлтсийн аудитор

Д. Төрмандах Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн Аудитор

Б. Нарангэрэл Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн Аудитор

З. Энхзаяа Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн Аудитор

Ч. Энхболд Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

П. Коппа Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

З. Шагдарсүрэн Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Эрдэнэбилэг Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Т. Цолмон Худалдаа Хөгжлийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн