• Хаан Даатгал ХХК ХХК
Танилцуулга
Монгол улсын даатгалын зах зээлд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тоо сүүлийн 5 жилийн байдлаар 1.9 дахин, даатгагч нарын нийт хөрөнгийн хэмжээ 3.1 дахин нэмэгдсэн нь даатгалын зах зээл хурдацтай хөгжиж, түүний үр ашиг, ач холбогдол нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 2012 онд "ХААН ДААТГАЛ" ХХК нь "Санхүүгийн зохицуулах хороо"-с даатгалын үйл аижллагаа эрхлэх 2/22 тоот тусгай зөвшөөрөл авсан үндэсний 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай даатгалын компани болон байгуулагдсан.   Манай комани даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ итгэдэд болон аж ахуй нэгж байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, түргэн шуурхай үзүүлснээр богино хугацаанд даатгалын зах зээлд хөрөнгийн хэмжээ, хураамжийн орлого, нөөц сан зэрэг үзүүлэлт нэмэгдэж, амжилт бүтээмжээр өндөр ажиллаж байна. ...Дэлгэрэнгүй
  Бид цаашид Монгол улсын даатгалын зах зээлд байр сууриа тотвортой хадгалан өсөн хөгжиж, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэн, олон улсын даатгалын мэргэшсэн үйлчилгээг үзүүлэхдээ даатгалын эрсдэлд суурилсан хөтөлбөр, андеррайтингийн бодлогыг хэрэгжүүлэх түүнчлэн даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх зорилт тавьж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Чимидсүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Л. Эсмэдэх Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Энхбилэг Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Түвшинтөгс Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Рагчаасүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Мэндбаяр Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Мөнхдаваа Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Лхагвасүрэн Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Лхагва-Очир Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Баярсайхан Хаан Даатгал ХХК ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн