• Фронтиер Лэнд Групп ХК
Танилцуулга
              Олон талт мэдлэг, туршлагаар арвин удирдлагын баг бүхий Фронтиер Лэнд Групп ХК нь хөрөнгө оруулагчдад шилдэг үйлчилгээг үзүүлэх үүднээс Монголд үл хөдлөх хөрөнгийг хөгжүүлэх тодорхой төслүүдийг боловсруулаад байна. ОХУ, БНХАУ-ын дунд орших Монгол Улс нь дэлхийн олборлогдоогүй байгаа хамгийн том эрдэс баялгийн ордуудтай. Эрдэс баялгийн арвин их нөөцөө олборлож эхэлснээр Монгол Улс нь ирэх арван жилд эдийн засгийн өсөлтийн хурдцаараа дэлхийд толгой цохих нь дамжиггүй боллоо.  Тус эдийн засгийн өсөлт нь Монгол дахь  үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөгжилд бусад ашигт малтмалын баялаг ихтэй улсуудын нэгэн адил үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.            ...Дэлгэрэнгүй
;     Энэхүү эерэг хэтийн төлөвт үндэслэн, Фронтиер Лэнд Групп ХК нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэр дундаа орон сууцны, арилжааны ба аж үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийхээр зэхэж байна. Гарах стратегийн нарийн бодлого бүхий Фронтиер Лэнд Групп ХК нь боломжит төслүүдэд консорциум байдлаар ба дангаараа хөрөнгө оруулалт хийдэг. Дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгөөрх хөрөнгө оруулалтын компанийн хувьд Фронтиер Лэнд Групп ХК нь Монголын эдийн засгийн хөгжлөөс хувь хүртэх боломжуудыг эрэлхийлж байгаагаараа онцлог юм.   ХЭТИЙН ТӨЛӨВ                ОХУ, БНХАУ-ын дунд орших Монгол Улс нь дэлхийн олборлогдоогүй байгаа хамгийн том эрдэс баялгийн ордуудтай.  Эрдэс баялгийн арвин их нөөцөө олборлож эхэлснээр Монгол Улс нь ирэх арван жилд эдийн засгийн өсөлтийн хурдцаараа дэлхийд толгой цохих нь дамжиггүй боллоо.  Тус эдийн засгийн өсөлт нь Монгол дахь  үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөгжилд бусад ашигт малтмалын баялаг ихтэй улсуудын нэгэн адил үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна.                    Энэхүү эерэг хэтийн төлөвт үндэслэн, ФЛГ ХК нь үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тэр дундаа орон сууцны, арилжааны ба аж үйлдвэрийн зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийхээр зэхэж байна.  Гарах стратегийн нарийн бодлого бүхий ФЛГ ХК нь боломжит төслүүдэд консорциум байдлаар ба дангаараа хөрөнгө оруулалт хийдэг. Дотоодын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгөөрх хөрөнгө оруулалтын компанийн хувьд ФЛГ ХК нь Монголын эдийн засгийн хөгжлөөс хувь хүртэх боломжуудыг эрэлхийлж байгаагаараа онцлог юм.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

А. Али Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Д. Үнэнбат Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

К. Талипов Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

. Утегенов Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

М. Төвшин Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ө. Одонсүрэн Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Батбилэг Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Драйвер Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Энхбаатар Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Оюунболд Фронтиер Лэнд Групп ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн