• Төрийн Банк ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Т. Халтар Төрийн Банк ХХК-ийн Мөнгөний төвийн захирал

Ж. Болормаа Төрийн Банк ХХК-ийн Бүтээгдэхүүн хөгжил хариуцсан дэд захирал

Б. Баярчимэг Төрийн Банк ХХК-ийн Хяналт шалгалтын газрын дарга

Б. Хоролгарав Төрийн Банк ХХК-ийн Хуулийн мэргэжилтэн

О. Амгалан Төрийн Банк ХХК-ийн ДАГ-ын ҮААА-н дарга

Н. Анун Төрийн Банк ХХК-ийн ДАГ-ын захирал

Э. Одонтуяа Төрийн Банк ХХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

М. Батжаргал Төрийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Ганзориг Төрийн Банк ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн