• ХАА-н давхар даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Х. Ганцогт ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ц. Түмэнхишиг ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Лхагвадорж ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Шаравсамбуу ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Даажамба ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Мандуул ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Баяртсайхан ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

М. Жалавдорж ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Содхүү ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Чой-Иш ХАА-н давхар даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн