Овог : Цэрэндаваа

Нэр : Түмэнхишиг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.