Овог : Нямандэлэг

Нэр : Мандуул

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.