Овог : Рэнцэн

Нэр : Содхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.