Овог : Лхасүрэн

Нэр : Чой-Иш

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.