Овог : Базархүү

Нэр : Даажамба

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.