Компаний засаглал
Компанийн засаглалын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага
Агуулга :

Манай улсын хувьд Компанийн засаглалыг хөгжүүлэх, хариуцлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулах шаардлага зайлшгүй  тулгараад байгаа билээ. Компаниуд ил тод, нээлттэй, шударга, хариуцлагатай, хяналттай, тайлагнадаг байдлыг тогтворжуулж засаглалаа сайжруулж чадвал хувьцаа эзэмшигчид болон оролцогч талуудн итгэлийг хүлээж хөрөнгө оруулалт нэмэгдэн улс орны эдийн засагт үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм. 

Энэ ч үүднээс компанийн засаглал аудит, тайлагнал сэдэвт салбар хуралдаан Төрийн ордны Г  танхимд зохион байгуулагдаж холбогдох мэргэжилтнүүд, салбарынхан оролцож тус асуудлаар хэлэлцэж байна. 

 

Компанийн засаглалын талаарх сурвалжлах удирдамж -1
ОюуТолгой төсөлд ажил гүйцэтгэгч компаниуд гэрээний үүргээ чанартай биелүүлэхийн тулд компанийн засаглал сайжирч эрсдэлээ удирдах, дүрэм журам, гэрээний хэрэгжилтийг хангах комплаенс удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх шаардлага нэмэгдэж байна.
СЗХ-ны дэргэдэх Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн дарга Д.Ганбаяртай компанийн засаглал санхүүгийн салбарт ямар үр нөлөөтэй талаар ярилцлаа.
Компанийн засаглалтай холбоотойгоор мөрдөж ажиллах үндэсний стандартыг гаргах саналыг дэвшүүлсэн байна

Та хэлэлцүүлэгт оролцохийн тулд өөрийн бүртгэлээр нэвтэрж орно уу! >> Нэвтрэх

Сэтгэгдэлүүд :

Даваа Ганбаяр

Оруулсан : 2016.01.19 20:21

Хэлэлцүүлэг хийх сэдэв нь аль вэ?