• Мандал женерал даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ө. Ганзориг Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Г. Отгонжаргал Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Болормаа Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Ганжолоо Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Двайер Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн