Овог : Г

Нэр : Отгонжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.