Овог : О

Нэр : Ганжолоо

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.