• Мандал женерал даатгал ХХК
  • Танилцуулга

Бидний эрхэмсэг оршихуй

Мэргэжлийн өндөр ёс суртахууны хүрээнд ажиллаж,
нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг авчрах

 

Богино хугацааны зорилт

Харилцагч бүрийг эрсдэлийн удирдлагын мэдлэгтэй болгож, даатгалын бүтээгдэхүүнээр
хангах

 

Дунд хугацааны зорилт

Олон улсын тавцанд гарч өрсөлдөх Монголын даатгал,
санхүүгийн группийг бий болгож, Монгол бахархалыг бий болгох

 

Мандал Женерал Даатгал ХХК нь амьдралын бус, ердийн даатгалын үйлчилгээгээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй компани бөгөөд Иргэдийн болон Байгууллагын даатгалын бүтээгдэхүүний мэргэшсэн андеррайтинг хийж буй, 100% Монгол өмчлөгчтэй, үндэсний баялагийг бүтээгч компани юм.

 

Манай мэргэшсэн баг харилцагчийн эрсдэлийн онцлог, бизнесийн цар хүрээнээс хамаарч ширхэгчилсэн эсвэл багцалсан хэлбэрээр даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагчиддаа санал
болгодог.

Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ө. Ганзориг Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Г. Отгонжаргал Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Л. Болормаа Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Ганжолоо Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Ж. Двайер Мандал женерал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн