Овог : Л

Нэр : Болормаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.