Овог : Жим

Нэр : Двайер

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.