• Практикал даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Т. Гантөмөр Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ч. Хашчулуун Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Ачит-Эрдэнэ Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Энхцэцэг Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Бүжин Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн