• Практикал даатгал ХХК
  • Танилцуулга

Практикал Даатгал ХХК нь 2003 онд байгуулагдсанаас хойш Монгол Улсын  санхүүгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан, даатгалын салбарын нэр  хүндийг өнөөгийн түвшинд хүргэхэд өөрийн нөөц боломжоо 100 хувь дайчлан  ажиллаж байна. Манай компани нь 99 ажилтан, 555 төлөөлөгчтэйгөөр үйл  ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлж, 21 аймагт салбаруудаа нээсэн билээ.

Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Т. Гантөмөр Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ч. Хашчулуун Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Ачит-Эрдэнэ Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Энхцэцэг Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Бүжин Практикал даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн