Овог : Г

Нэр : Бүжин

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.