Овог : Чулуундорж

Нэр : Хашчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.