Овог : Дарамбазар

Нэр : Ачит-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.