Овог : Тардай

Нэр : Гантөмөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.