Овог : Шаравжамц

Нэр : Жавзансүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.