Овог : Шаравжамц

Нэр : Жавзансүрэн

Хүйс : эрэгтэй