Овог : Шаравжамц

Нэр : Жавзансүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.