Овог : Шаравжамц

Нэр : Жавзансүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.