Овог : Дансран

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
1. Hewlett Packard Enterprise Business Development Manager 2013 - 0000
2. ЭСИ консалтинг ХХК Захирал 2018 - 0000