Овог : Дансран

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээллийн технологийн салбарт 10 гаруй жил ажиллаж байгаа бизнес суурьтай Мэдээллийн Технологийн зөвлөх.