Овог : Дансран

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Facebook : https://www.facebook.com/D.Enkhbold
Twitter :
Миний тухай
Мэдээллийн технологийн салбарт 10 гаруй жил ажиллаж байгаа бизнес суурьтай Мэдээллийн Технологийн зөвлөх.