Овог : Дансран

Нэр : Энхболд

Хүйс : эрэгтэй

Сургууль Мэргэжил Огноо
1. ШУТИС-КтМС Бизнесийн удирдлага 2003 - 2007
2. Удирдлагын Академи Стратегийн удирдлага - MBA 2014 - 2016