• Ган зам даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл

“Ган зам даатгал” ХХК дараах даатгалын хэлбэрүүдээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Үүнд:

 

  • Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын,
  • Хөрөнгийн,
  • Авто тээврийн хэрэгслийн,
  • Ачааны,
  • Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын,
  • Харицлагын даатгалын хэлбэрүүд хамрагдаж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Даваапил Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

А. Ушаков Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Усольцева Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Батдэлгэр Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

В. Отгондэмбэрэл Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Ариунаа Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн