Овог : В

Нэр : Отгондэмбэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.