Овог : Батсүх

Нэр : Ариунаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.