• Ган зам даатгал ХХК
Танилцуулга
Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн Ерөнхий Хорооны хуралдаанаар “Улаанбаатар төмөр зам”-ын дэргэд даатгалын компани байгуулахаар шийдвэрлэсэний дагуу “Ган зам даатгал” ХХК байгуулагдан 2004 онд Санхүү, эдийн засгийн яам, Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын Даатгалын хяналтын албанаас даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосоноор анх үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.   Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2007 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 102 дугаар тогтоолоор “Ган зам даатгал” ХХК-д даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоор шийдвэрлэсний дагуу олгогдсон 2007 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2/14 дугаар бүхий тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн хорооны 2012 оны 04 дүг...Дэлгэрэнгүй
ээр сарын 27-ны өдрийн 115 дугаар тогтоолоор тус компанид олгосон жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр жолоочийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагаа явуулан Жолоочийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Л. Даваапил Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

А. Ушаков Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Усольцева Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Батдэлгэр Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

В. Отгондэмбэрэл Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Ариунаа Ган зам даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн