• Нэйшнл Лайф даатгал ХХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Жаргалсайхан Нэйшнл Лайф даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

О. Бадрал Нэйшнл Лайф даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Батжаргал Нэйшнл Лайф даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Саранчимэг Нэйшнл Лайф даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

А. Билгүүн Нэйшнл Лайф даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн