Овог : Далхжав

Нэр : Батжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.