Овог : О

Нэр : Бадрал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.