Овог : А

Нэр : Билгүүн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.